alt obrazka

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. "Odkrywamy nasze dziedzictwo".

Celem tegorocznej edycji konkursu jest rozbudzenie wnikliwego oka fotografów i fotografek w poszukiwaniu elementów przestrzeni budujących tożsamość miast, miasteczek i wsi naszego regionu. Organizatorzy zachęcają do zwrócenia uwagi na kompozycję: placów, ulic, parków, alei, dróg, a także wartości naszego lokalnego krajobrazu.

Na konkurs mogą zostać nadesłane fotografie przedstawiające układy urbanistyczne lub ruralistyczne, które m.in. eksponują formy zabudowy, przestrzeni, krajobrazu kulturowego, zabytkowy charakter przestrzeni i ład przestrzenny.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Aby wziąć udział w konkursie, należy do 2 lipca br. do godziny 12.00 przesłać na adres: dziedzictwo@mazovia.pl:

  • jedno zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2024 roku. Plik zdjęcia należy opisać nazwą miejscowości w której wykonano zdjęcie;
  • podpisany elektronicznie formularz zgłoszeniowy (lub jego skan). Plik należy opisać imieniem i nazwiskiem.

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią. W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin V edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Przed wzięciem udziału w konkursie organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem, który razem z formularzami zgłoszeniowymi, są dostępne w plikach poniżej.

Przebieg konkursu
Spośród nadesłanych prac, jury konkursu wybierze maksymalnie 8 fotografii, biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność, wartość merytoryczną, artystyczną i jakość zdjęć.

Nagrody
Laureaci i laureatki konkursu otrzymają następujące nagrody:
– I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;
– II nagroda – w wysokości 1 800,00 zł;
– III nagroda – w wysokości 1 600,00 zł;
– maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 2 lipca, do godziny 12.00.

Konkurs został objęty patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Prezentowane zdjęcie pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej, udostępnionych na stronie biblioteki cyfrowej Polona.