alt obrazka

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Miasta i Gminy Pilawa. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów komunalnych.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Odpady takie jak:

  • środki ochrony roślin i opakowania po nich,
  • worki po nawozach,
  • sznurki,
  • folie,
  • skrzynki,
  • opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych,
  • przepracowane oleje silnikowe,
  • resztki roślin z upraw,
  • i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej

powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych. Ponadto informujemy, że zużyte opony rolnicze, można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Ekolider Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin tel. (25) 682 76 00