alt obrazka

Szpital Powiatowy w Garwolinie
ul. Lubelska 50
tel. 25 684 47 00
numer alarmowy 999


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie
ul. Wojska Polskiego 16
tel. 25 788 88 88


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
ul. Targowa 2A
tel. 25 682 22 89
numer alarmowy 998


Ochotnicza Straż Pożarna w Pilawie
Aleja Wyzwolenia 124
numer alarmowy 998


Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
ul. Stacyjna 23
tel. 47 707 52 00
numer alarmowy 997


Posterunek Policji w Pilawie
ul. Letniskowa 3
tel. 47 707 53 00
numer alarmowy 997


Pogotowie Energetyczne
tel. 991


Pogotowie Gazowe
tel. 992


Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie
Aleja Wyzwolenia 2
tel. 25 685 61 40, 502 345 074


Pogotowie wodno-kanalizacyjne - tel. 509 463 050


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie
Aleja Wyzwolenia 158
tel. 25 685 60 53, lub wew. 47 lub 24


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie
Aleja Wyzwolenia 124
tel. 25 685 60 64