alt obrazka

Opis Herbu:

Na tarczy hiszpańskiej, w polu błękitnym półtrzecia krzyża złotego.

Herb nawiązuje do symboliki herbu Złota Pilawa, którym pieczętował się ród Potockich.


Przyczyny przyjęcia herbu :


1. Historia Pilawy,
2. Osiedlenie się hr. Aleksandra Potockiego.


Ziemie naszego miasta od początku XIX w. zamieszkali osadnicy niemieccy, którzy przybyli na te tereny z Poznańskiego. Oni tworzyli społeczność na tych terenach. Zakładali rodziny, wykupywali tereny sąsiednich wsi. Do dzisiaj w Pilawie istnieją nazwiska dawnych osadników , takich jak Bachman, Bettin, Kicman, Liebert, Okpisz.
Chociaż osadnicy niemieccy nie pozostawili po sobie samych złych wspomnień, walka o placówkę znana była na tych terenach.

W tamtych też czasach miejscowość otrzymała nazwę Pilawa. Pilawianie, jako podstawę przyjęcia nazwy miejscowości i obecnie herbu wybrali walkę o placówkę, wlkp. O polskość. Jeszcze na początku XX wieku długo starali się o założenie w Pilawie polskiej szkoły, ponieważ do 1905 roku była w Pilawie tylko ewangeliczna szkółka dla dzieci osadników niemieckich.

Inna legenda mówi, że nazwa miejscowości Pilawa wywodzi się od źle wymawianego przez osadników niemieckich słowa "piła".

Motywem wybrania herbu Pilawa jest również fakt zamieszkiwania hr. Aleksandra Potockiego w dworku znajdującym się na Pilawskiej ziemi. Jako jeden z nielicznych wykształconych obywateli na tej ziemi miał wpływ na rozwój kultury w Pilawie. Dworek Potockich jest nadal "żywy". Do 1973 roku mieściła się w nim szkoła . Od 1973 roku obiekt należał do Ministerstwa Kultury, potem zarządził nim Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, obecnie należy do Narodowego Centrum Kultury. Od 2003 r. dworek wydzierżawiony jest przez Stowarzyszenie "Akademia Łucznica". Gości ludzi z całej Polski i z zagranicy, proponuje kursy, warsztaty, warsztatowe spotkania rodzinne, spotkania plenerowe malarzy i innych ludzi kultury.


Ród Potockich posługiwał się dwoma odmianami herbu Pilawa tj. "Złota Pilawa" i "Pilawa srebrna".


Z dokumentów archiwalnych Urzędu wynika, iż w Statucie Miasta i Gminy Pilawa uchwalonym Uchwałą Nr III/11/90 Rady Gminy i Miasta w Pilawie z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie statutu Gminy i Miasta w Pilawie ustalono następujący wzór herbu: półtrzecia krzyż żółty na błękitnym tle.