Fundusze Europejskie 2021-2027

Wykaz inwestycji realizowanych z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Fundusze Europejskie 2014-2020

Wykaz inwestycji realizowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Fundusze Europejskie 2007-2013

Wykaz inwestycji realizowanych z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.

Fundusze krajowe

Wykaz inwestycji realizowanych ze środków krajowych (z budżetu państwa).Zadania zrealizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Wykaz inwestycji realizowanych ze środków krajowych (z budżetu państwa).