alt obrazka

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), Komendant powiatowy Policji jest organem administracji rządowej. Zasięg terytorialny jego działania odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Jest on przełożonym policjantów i pracowników Policji na terenie swojego działania, a powierzone zadania wykonuje przy pomocy Komendy Powiatowej Policji.


Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie wykonuje zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie powiatu garwolińskiego.


Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
ul. Stacyjna 23
08-400 Garwolin


Dyżurny

tel.: 47 7075 200, 47 7075 271

fax: 47 7075 201

telefony alarmowe: 112, 997

e-mail: dyzurny.kppgarwolin@ra.policja.gov.pl


Sekretariat 

Komendanta Powiatowego Policji 

tel: 47 7075 260

e-mail: kppgarwolin@ra.policja.gov.pl


Sekretariat

Wydziału Kryminalnego

tel.: 47 7075 255, fax: 47 7075 289


Sekretariat 

Wydziału Prewencji 

tel.: 47 7075 240, fax: 47 7075 220


Sekretariat

Wydziału Ruchu Drogowego

tel.: 47 7075 214, fax: 47 7075 213


Zespół Kadr i Szkolenia

tel.: 47 7075 221, 47 7075 222


Zespół Wykroczeń 

tel.: 47 7075 251, 47 7075 203


Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

tel.: 47 7075 202