alt obrazka

Z przyjemnością informujemy, że przeprowadzona przez Zespół Komisji Europejskiej ds. Wifi4EU kontrola wykonanej w naszej gminie instalacji 11 bezpłatnych hotspotów, czyli darmowych punktów dostępu do bezprzewodowej sieci, umożliwiających połączenie z Internetem zakończyła się powodzeniem. Tym samym zakończyliśmy okres testowania sieci, która zostaje oddana do dyspozycji mieszkańców.

Inwestycja jest w 100% finansowana ze środków Komisji Europejskiej. Przyznany bon WiFi4EU pokrył koszty sprzętu, instalacji hotspotów oraz 60 – miesięcznej obsługi serwisowej całego systemu na terenie gminy. Miasto i Gmina Pilawa będzie ponosiła koszty związane z abonamentem łącz internetowych wykorzystywanych w ramach tego projektu.

Gwarantowana prędkość dla użytkownika końcowego min. 30Mb/s. W każdym z tych miejsc można korzystać bezpłatnie z Internetu o prędkości do 30 Mbit/s (w zależności od odległości od nadajnika i urządzenia, które loguje się do sieci), czas trwania sesji to 4 godziny (po czym konieczne jest ponowne logowanie). Zasięg w przestrzeni otwartej sięga do 100 metrów od urządzenia. (w zależności od możliwości urządzenia użytkownika i ukształtowania przestrzeni)

Sieć WiFi4EU jest dostępna w następujących lokalizacjach:

 • Wewnątrz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie
 • Wewnątrz budynku SPZOZ w Pilawie
 • Wewnątrz budynku SPZOZ w Trąbkach
 • Plac przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie
 • Plac przy MGOK w Pilawie
 • Plac zabaw w Pilawie
 • Centrum przesiadkowe w Pilawie P&R
 • Plac przy Dworcu PKP w Pilawie (widok na perony)
 • Park Miejski w Pilawie (2 urządzenia)
 • Teren ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w Pilawie

Aby skorzystać z sieci należy:

 • dysponować urządzeniem obsługującym WiFi
 • włączyć w urządzeniu interfejs WiFi i wykryć dostępne sieci.
 • połączyć się z siecią o nazwie „WiFi4EU Pilawa”. Po nawiązaniu połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania do Hotspota.
 • Zaakceptować regulamin. Nie ma rejestracji, loginów i haseł

Przypominamy, że sieć WiFi4EU jest siecią otwartą, to znaczy że każdy może korzystać z sieci bez hasła, tym niemniej aktywność użytkowników podlega rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownikom nie wolno używać udostępnionej sieci w sposób naruszający prawo, dobre obyczaje lub utrudniający korzystania z udostępnionej sieci innym użytkownikom. W szczególności zabrania się:

 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej a do których Użytkownik nie ma praw,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 • masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 • rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych programów mogących uszkodzić systemy i komputery innych użytkowników Internetu,
 • używać sieci do rozpowszechniania treści o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym na jakimkolwiek tle, a także wzywających do nienawiści lub obraźliwych (hejt)

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje sieć, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

Miasto i Gmina Pilawa nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów.

Więcej szczegółów, w tym treść Regulaminu korzystania z usługi na stronie internetowej www.pilawa.com.pl