alt obrazka

Jednym z narzędzi wspierającym działania lokalnych organizacji, instytucji, stowarzyszeń są przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Patronaty Honorowe. Objęcie patronatem honorowym przez Burmistrza jest wyróżnieniem podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji miasta i gminy, integracji mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych korzystnych dla miasta i gminy oraz jego mieszkańców.


Poprzez udzielenie patronatu honorowego rozumie się także wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę herbem miasta Pilawa z podpisem „Patronat Honorowy Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa” jako znaku charakterystycznego dla udzielanego patronatu. W celu uzyskania Patronatu Honorowego, organizator powinien przesłać Wniosek o Patronat Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.


Patronat Honorowy dotyczy imprez o szczególnej randze i znaczeniu dla Miasta i Gminy, mających zasięg lokalny, regionalny, ogólnokrajowy lub międzynarodowy.


Wniosek do pobrania poniżej: