alt obrazka
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Pilawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

  1. Przedmiotem konsultacji będzie projekt Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Pilawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
  2. Konsultacje będą prowadzone przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie www.pilawa.com.pl w zakładce organizacje pozarządowe.
  3. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: urzad@pilawa.com.pl , dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie pok. nr 3 , lub drogą pocztową na adres Urzędu w terminie do 3 listopada  br.
  4. Konsultacje obejmują Miasto i Gminę Pilawa.Burmistrz Miasta i Gminy Pilawy
Albina Łubian