Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej zostały powołane następujące osoby:
 1. Przewodniczący - Krzysztof Gawryś
 2. Zastępca Przewodniczącego - Anna Bujwid
 3. Członek - Mirosław Jarosławski
 4. Członek - Tomasz Przybysz
 5. Członek - Radosław Wojno

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostały powołane następujące osoby:
 1. Przewodniczący - Agnieszka Piętka
 2. Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof Gawryś
 3. Członek - Tomasz Gałat

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zostały powołane następujące osoby:
 1. Przewodniczący - Tomasz Przybysz
 2. Zastępca Przewodniczącego - Marcin Zawadka
 3. Członek - Marek Andrzejczyk
 4. Członek - Konrad Gano
 5. Członek - Radosław Parzyszek
 6. Członek - Marek Saganek
 7. Członek - Grzegorz Zakrzewski

Komisja Spraw Społecznych

W skład Komisji Spraw Społecznych zostały powołane następujące osoby:
 1. Przewodniczący - Tomasz Gałat
 2. Zastępca Przewodniczącego - Marek Saganek
 3. Członek - Dorota Niemiec-Jóźwicka
 4. Członek - Jarosław Paradowski
 5. Członek - Radosław Parzyszek
 6. Członek - Agnieszka Piętka
 7. Członek - Grzegorz Zakrzewski

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego

W skład Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zostały powołane następujące osoby:
 1. Przewodniczący - Marek Andrzejczyk
 2. Zastępca Przewodniczącego - Anna Bujwid
 3. Członek - Konrad Gano
 4. Członek - Mirosław Jarosławski
 5. Członek - Jarosław Paradowski
 6. Członek - Radosław Wojno
 7. Członek - Marcin Zawadka