SEKTOR I – zabudowa wielolokalowa

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady

        - raz na tydzień w okresie od kwietnia do października,
        - raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca,

 • odpady komunalne selektywnie zbierane z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie
 • odpady wielkogabarytowe - raz w roku.
 • SEKTOR II – zabudowa jednorodzinna
 • a) zabudowa jednorodzinna oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Pilawa:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady

            - raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października,
            - raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,

  • odpady komunalne selektywnie zbierane z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz w miesiącu
  • odpady wielkogabarytowe – raz w roku,
  • popiół – raz w miesiącu w okresie od września do kwietnia włącznie;

  b) zabudowa jednorodzinna oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Pilawa:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady :

           - raz w miesiącu,

  • odpady komunalne selektywnie zbierane z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz w miesiącu,
  • odpady wielkogabarytowe – raz w roku,
  • popiół – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

  Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Pilawa z nieruchomości zamieszkałych jest firma: 

  EKOLIDER JAROSŁAW WYGLĄDAŁA 

  z siedzibą: Lucin 4, 08-400 Garwolin
  tel.: (25) 683 09 53
  tel.: 509 980 987
  e-mail: biuro@ekolider.eu