SEKTOR I – zabudowa wielolokalowa

 • niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz odpady komunalne selektywnie zbierane z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe- nie rzadziej niż raz na tydzień;
 • odpady wielkogabarytowe- raz w roku.

SEKTOR II – zabudowa jednorodzinna

 1. Zabudowa jednorodzinna oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie Miasta Pilawa:
  • niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne:

- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października

- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od listopada do marca

  • bioodpady, z wyłączeniem nieruchomości  na których odpady są kompostowane, a ich właściciele korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października

- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od listopada do marca

  • odpady komunalne selektywnie zbierane z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe- nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  • odpady wielkogabarytowe - raz w roku,
  • popiół – raz w miesiącu w okresie od września do kwietnia włącznie 

2. Zabudowa jednorodzinna oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie Gminy Pilawa:

  • niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne

- nie rzadziej niż raz w miesiącu,

  • bioodpady, z wyłączeniem nieruchomości na których odpady są kompostowane, a ich właściciele korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:- nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  • odpady komunalne selektywnie zbierane z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe- nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  • odpady wielkogabarytowe- raz w roku,
  • popiół – raz w miesiącu w okresie od września do kwietnia włącznie.


Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Pilawa z nieruchomości zamieszkałych jest firma: 

EKOLIDER JAROSŁAW WYGLĄDAŁA 

z siedzibą: Lucin 4, 08-400 Garwolin
tel.: (25) 683 09 53
tel.: 509 980 987
e-mail: biuro@ekolider.eu