alt obrazka

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pełnią dyżury
w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Letniskowej 4
w każdy piątek w godz. od 15.00 do 17.00
Psycholog: w 3. poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 - 18:00Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Danuta Szostak - przewodnicząca
 2. Andrzej Czajka
 3. Kajetan Dubiel
 4. Krystyna Pawłowska
 5. Sebastian Tomaszewski
 6. Anna Sabała-Wierzbicka
 7. Marta WłastowskaKomisja w ww. składzie została powołana Zarządzeniem nr 37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 5 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem nr 27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 30 kwietnia 2020 r.


W ramach pracy punktu konsultacyjnego następuje:

 • rozpoznawanie problemów zgłaszanych przez klientów,
 • motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowania do specjalistycznego leczenia,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmian szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
 • prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
 • rozpoznawanie zjawisk przemocy - udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy,
 • motywowanie sprawców przemocy do podjęcia terapii,
 • gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.


Ważne!

Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.


Uwaga, problem!

Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.


Czy wiesz, że...?
Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.


Warto wiedzieć!
Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu.

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Ośrodek Rehabilitacji MONAR GŁOSKÓW

woj. mazowieckie
Głosków, 08-412 Borowie
Tel. 025 681 64 24
Fax 025 681 64 24

http://www.monar-gloskow.com.pl/