alt obrazka

112

Numer alarmowy 112 wybieraj w sytuacjach alarmowych, w których niezbędna jest pomoc Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państw owego Ratownictwa Medycznego i gdy wymagane są natychmiastowe działania tych służb.

Operatorzy numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego obsługują zgłoszenia dotyczące m.in.:

 • zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa,
 • zagrożenia mienia i środowiska (sytuacje nagłe),
 • zagrożenia czyjejś wolności,
 • przestępstw lub zakłócania porządku publicznego,
 • kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

DZWOŃ tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach, takich jak:

 • wypadki drogowe,
 • silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
 • omdlenia i utrata świadomości,
 • pożary,
 • przypadki porażenia prądem,
 • kradzieże, włamania,
 • rozboje i inne przypadki użycia przemocy,
 • podejrzenie prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających,
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 • inna sytuacja nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Wprowadzenie numeru alarmowego 112 nie wyłączyło pozostałych numerów alarmowych do służb ratunkowych:

997 – Policja,

998 – Państwowa Straż Pożarna,

999 – Państwowe Ratownictwo Medyczne.


Pozostałe numery alarmowe:

987 – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego

991 – pogotowie energetyczne

992 – pogotowie gazowe

993 – pogotowie ciepłownicze

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne

995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert

996 – Centrum Antyterrorystyczne


Inne numery do służb powołanych do niesienia pomocy:

116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

116 123  – Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)

601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)

601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)

800 702 222 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)

22 668 70 00 – Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

25 684 27 51 – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Garwolinie