alt obrazka

Części samochodowe takie jak fotele, felgi, zderzaki, szyby, części zamienne itp. nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane przez gminę w ramach funkcjonowania systemu.

Jak odpowiednio pozbyć się takich odpadów?
Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz częściami samochodowymi określone zostały ustawą z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  • Jeżeli odpady zostały wytworzone podczas napraw dokonywanych w zakładach mechaniki pojazdowej, to za ich utylizację odpowiada zakład mechaniki.
  • Jeżeli odpady zostały wytworzone w wyniku samodzielnych napraw, to właściciel samochodu winien je oddać we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów.

Wykaz stacji demontażu pojazdów na terenie województwa mazowieckiego

Wyżej wymienione odpady nie mogą być odbierane i finansowane w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Odpady te należy dostarczyć do podmiotów, które posiadają zezwolenie na ich zbieranie lub przetwarzanie za dodatkową opłatą zgodną z ich cennikiem.

Wyjątek stanowią opony z samochodów osobowych, które można oddać w punkcie PSZOK przy Al. Wyzwolenia 2 (ZGK) w Pilawie zgodnie z harmonogramem.

Wszelkich informacji udzielą Państwu pracownicy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie, pokój nr 2, tel. 25 685 61 10 wew. 61 bądź e-mailowo: odpady@pilawa.com.pl