Miasto i Gmina Pilawa brała udział w projekcie:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.fundusze-ue


fundusze-ue


fundusze-ue


fundusze-ue


fundusze-ue

Projekt pn: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 2017-2018 r.

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności Publicznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

W wyniku realizacji projektu zwiększyła się efektywność energetyczna czterech budynków użyteczności publicznej: Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce, Szkoły Podstawowej w Gocławiu, Szkoły Podstawowej w Trąbkach i Gimnazjum w Trąbkach. W każdym z wymienionych budynków zostało wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana została stolarki okienna i drzwiowa, zainstalowano nowe źródła ciepła wraz z instalacją grzewczą oraz wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Ponadto zainstalowano odnawialne źródła energii (OZE) m.in. pompa ciepła i ogniwa fotowoltaiczne na potrzeby centralnego ogrzewania i energii elektrycznej. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa w budynkach oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii. Zastosowanie OZE ma wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i ograniczenia degradacji środowiska.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów

Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniach 23-25 września b.r. odbył się trzy dniowy wyjazd studyjny dla grupy rolników oraz liderów obszarów wiejskich Gminy Pilawa na tereny województwa kujawsko – pomorskiego. Celem zrealizowanej operacji było podniesienie wiedzy mieszkańców terenów wiejskich Gminy Pilawa w zakresie działalności gospodarczej, przedstawionej na bazie dobrych praktyk działalności agroturystycznej na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, jako dobrego przykładu możliwości wykorzystania potencjału regionu. Aktywizacja społeczności terenów wiejskich Gminy Pilawa miała na celu rozwój gospodarczy, a tym samym do ograniczania ubóstwa występującego na słabo rozwiniętych obszarach wiejskich regionu. Liczymy, że znaczna część uczestników wyjazdu dostrzeże realny potencjał dla uruchomienia własnej działalności gospodarczej opartej na doskonałym położeniu regionu Gminy Pilawa, jak również posiadanych zasobach własnych.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego gościli w Kujawsko- Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie odwiedzili pasiekę w Zarzeczewie.  W trakcie wizyty studyjnej poznali szereg tajników dotyczących prowadzenia pasieki, jak również zapoznali się z apiterapią, czyli możliwścią leczenia miodem.  

„Lovenda Kujawska”, to plantacja lawendy na której przeprowadzona została wizyta studyjna mająca na celu przekazanie wiedzy na temat uprawy tych jakże pięknych roślin, ale również możliwości wytwarzania różnych produktów na bazie pozyskanego materiału.

Zaledwie w ciągu trzech dni, uczestnicy wyjazdu brali udział aż w siedmiu wizytach studyjnych poznając kolejne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej opartej na walorach przyrody, kultury i tradycji regionu. Pasja, zaangażowanie oraz wytrwałość w działaniach ukierunkowanych na cel,  to trzy główne cechy ludzi prowadzących odwiedzane miejsca.

Pozostałe miejsca w których odbyły się wizyty studyjne to:

Toskania Kociewska - malowniczo położone miejsce, w którym promowany jest zdrowy i zgodny z naturą styl życia.

Nadwiślańska Chata – gdzie uczestnicy obejrzeli odrestaurowane, zabytkowe budynki gospodarcze, niezwykłe przedmioty, które kiedyś służyły rolnikom w ich codziennym życiu, jak również poznali tajniki staropolskiej kuchni opartej na tradycji regionu.

Zagroda Olęderska, to pozostałe po mennonitach, czyli osadnikach olęderskich zabudowania, w których zgromadzono wiele eksponatów związanych z ich tradycją i kulturą.

Winnica - Położona w pradolinie Dolnej Wisły w Zespole Parków Krajobrazowych, skąd roztacza się widok na zjawiskowe meandry rzeki. Winnica nawiązuje do sięgającej początku XIII wieku historii kujawsko-pomorskich upraw winorośli oraz klasztornych tradycji wytwarzania wina.

Zabytkowy młyn w Grucznie – w miejscu tym, poza zwiedzaniem pięknej budowli oraz jej eksponatów, odbyły się warsztaty serowarstwa. Uczestnicy poznawali tajniki wytwarzania różnych gatunków serów robionych według tradycyjnych receptur.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.


fundusze-ue


fundusze-ue


fundusze-ue

fundusze-ue

parkandride

fundusze-ue

fundusze-ue

fundusze-ue