alt obrazka

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że Miasto i Gmina Pilawa, mając na uwadze zainteresowanie mieszkańców odnawialnymi źródłami energii, rozważa możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie do zakupu i instalacji magazynów energii dla mieszkańców w ramach działania 2.3 Odnawialne Źródła Energii w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. Przewidywany poziom dofinansowania to 85%.

W dniach 04.04.2024 o godzinie 18:00 oraz 10.04.2024 o godzinie 20:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie odbędą się spotkania informacyjne, na których mieszkańcy będą mogli zapoznać się szczegółowo z kwestiami prawno-organizacyjnymi, finansowymi oraz z zasadami uczestnictwa w projekcie.


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

Albina Łubian