alt obrazka

Ogłoszenie

wyników postępowania konkursowego


Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie w dniu 19 marca 2024 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Pilawa w 2024 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 19 marca 2024 r. na wykonywanie zadań publicznych w 2024 r. wyłoniono następujących oferentów:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Trąbki – wsparcie na realizację zadania otrzymał Klub Sportowy „Hutnik” Huta Czechy w kwocie 60.000,00 zł

2) Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości miasta Pilawa – wsparcie na realizację zadania otrzymał UKS „Iskra” Pilawa w kwocie 30.000,00 zł

3) Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Puznówka - wsparcie na realizację zadania otrzymał Klub Sportowy Puznówka 1996 w kwocie 45.000 ,00 zł.

Z w/w oferentami zawarte zostaną umowy na realizację zadań publicznych w 2024 roku.


Burmistrz Miasta i Gminy

Albina Łubian