alt obrazka

OGŁOSZENIE

o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) uprzejmie informuje, że w dniu 6 lutego 2024 r. Stowarzyszenie Stopka Pilawa złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej pn. „Rodzinny rajd rowerowy z historią w tle”. Oferta spełnia warunki, określone w art. 19 ust. 1 ustawy.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu, drogą elektroniczną na adres: urząd@pilawa.com.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty. 


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

Albina Łubian