alt obrazka

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim zaprasza do udziału w konkursie!

Do 14 marca 2024r. można wysyłać zgłoszenia aktywnych i kreatywnych Kół Gospodyń Wiejskich z województwa mazowieckiego.

Konkurs jest organizowany w celu rozbudzenia aktywności społecznej w województwie mazowieckim, a w szczególności pogłębienia wiedzy o różnych formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zgłoszenia oceniać będzie Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, dokumentację fotograficzną, ale także ogólnodostępne informacje i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności.

Uwaga! KGW powinny także przesłać przynajmniej dwie rekomendacje (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów); trzy przepisy kulinarne związane z regionem wraz z dokumentacją fotograficzną (fotografie w formie drukowanej oraz elektronicznej na dowolnym nośniku lub przez pocztę elektroniczną) w tym jeden  przepis z wykorzystaniem miodu lub innych produktów pochodzenia pszczelego wraz ze zgodą na ich ewentualną publikację w formie książki kucharskiej lub innego podobnego charakteru wydawnictwa.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe o łącznej kwocie 40.000 zł, a wszystkie zgłoszone KGW będą miały możliwość pokazania się i zarobienia dodatkowych środków (pierwszeństwo udziału w naszej corocznej kampanii „KSOW aktywizuje Mieszkańców Mazowsza”).

Patronat nad Konkursem obejmuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zadanie jest zrealizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, projekt: „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2024 rok”.

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne w załącznikach.