alt obrazka

W dniu 5 lutego 2024 roku Miasto i Gmina Pilawa zawarło umowę z Wykonawcą TECH-BUDOWA  Tomasz Piwoński z siedzibą w Garwolinie, na realizację kontraktu pn. „Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka – Wygoda w km.0+991 - 2+182”

Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj / wybuduj i polega na opracowaniu projektu, uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybudowaniu odcinka drogi gminnej o długości 1191 metrów

Wartość kontraktu wynosi 3 382 500 zł. Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec listopada 2024 roku. 

Jest to część większego przedsięwzięcia, którego celem jest lepsze skomunikowanie miejscowości naszej gminy poprzez wybudowanie nowoczesnej drogi relacji Puznówka – Wygoda.