alt obrazka

Pilawa Gminą Dobrą do Życia - 2 miejsce wśród mazowieckich samorządów

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się jakości życia w różnych regionach. Szczególnie istotne jest to dla gmin, które dążą do zapewnienia swoim mieszkańcom atrakcyjnych warunków do życia. Dlatego też z ogromną dumą możemy ogłosić, że Miasto Pilawa zajęło wysokie 52. miejsce w najnowszym rankingu "Gmina Dobra do Życia", wyróżniając się jednocześnie 2. miejscem wśród 218 porównywanych mazowieckich samorządów.

Ranking ten, przygotowywany przez ogólnopolski Serwis Samorządowy PAP we współpracy z profesorem dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, obejmuje analizę 1610 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców. 

Pod uwagę brano dane dotyczące środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego, rynku pracy, warunków mieszkaniowych i energii, infrastruktury osadniczej i ładu przestrzennego, zdrowia i bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług, kultury i rekreacji, a także aktywności społecznej.

Badając 63 wskaźniki cząstkowe, wzięto pod uwagę m. in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska, wydatki inwestycyjne, jakość dróg, sieci wodociągów i kanalizacji, poziom edukacji, żłobki przedszkola, a nawet zasoby bibliotek.

Pilawa znalazła się w gronie wyróżnionych samorządów, co świadczy o skuteczności podejmowanych działań na rzecz rozwoju miasta i gminy.

Ogromnie cieszymy się z takiego osiągnięcia. To nie tylko dowód na to, że nasze starania są zauważalne, ale przede wszystkim potwierdzenie, że wspólnymi siłami udaje nam się tworzyć coraz lepsze warunki życia dla naszych Mieszkańców. Wierzymy, że także oni czują, że Pilawa jest miejscem naprawdę dobrym do życia.

Wyniki rankingu są dla naszego samorządu nie tylko wyróżnieniem, ale przede wszystkim motywacją do dalszej pracy na rzecz naszej społeczności. Dążymy do tego, aby Pilawa nadal rozwijała się i oferowała swoim Mieszkańcom jeszcze więcej możliwości oraz komfortu życia.