alt obrazka

W dniu 12 listopada 2006 r. odbyły się wybory do Rady Miejskiej V kadencji oraz wybory Burmistrza Miasta i Gminy. W wyniku głosowania z blisko 87% poparciem lokalnej społeczności, burmistrzem ponownie wybrana została Albina Łubian, a radnymi zostali:


 • Bąk Elżbieta,
 • Bogusz Piotr,
 • Buczkowski Waldemar,
 • Kępka Andrzej,
 • Korab Krzysztof,
 • Kuszpit Halina,
 • Paradowska Teresa,
 • Piętka Czesław,
 • Podgórska Halina,
 • Przybysz Tomasz,
 • Ryfka Leszek,
 • Woźniak Marcin,
 • Zakrzewski Grzegorz,
 • Zawadka Stanisław,
 • Żołądek Paweł

Pierwsza uroczysta sesja nowej rady odbyła się 27 listopada 2006 r. Przewodniczącym Rady Miejskiej ponownie został wybrany Waldemar Buczkowski, a jego zastępcą został Marcin Woźniak.