alt obrazka

W dniu 11 października 1998 r. odbyły się III wybory samorządowe, jednocześnie pierwsze wybory do rad powiatów i sejmików województw. W wyniku wyborów radnymi zostali wybrani:


 • Dąbrowski Zdzisław Tadeusz,
 • Deres Piotr,
 • Galas Joanna,
 • Górski Tadeusz,
 • Guberska Stanisława,
 • Kędziorek Dariusz,
 • Korab Krzysztof,
 • Krzysztofiak Elżbieta,
 • Kuszpit Halina Czesława,
 • Łubian Franciszek,
 • Niemiec Tadeusz,
 • Paradowska Teresa Ewa,
 • Piekarski Jan,
 • Piętka Czesław,
 • Piłka Tomasz,
 • Połoczański Tomasz,
 • Rogala Krzysztof,
 • Rychlewski Piotr,
 • Woder Jerzy Ryszard,
 • Woźniak Marcin,
 • Zawadka Stanisław,
 • Żołądek Andrzej.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 października 1998 r. Przewodniczącym Rady wybrana została Stanisława Guberska, a jej zastępcą został radny Jan Piekarski. Na II sesji w listopadzie, Tadeusz Niemiec ponownie zostaje Burmistrzem Miasta i Gminy Pilawa, a jego zastępcą, pół roku później w czerwcu 1999 r., Albina Łubian. Od 29 lipca funkcję Sekretarza Miasta i Gminy pełni Bernarda Mikos.