alt obrazka

W dniu 19 czerwca 1994 roku odbyły się kolejne wybory samorządowe. Do Rady Miejskiej w Pilawie wybrani zostali:


 • Dąbrowski Zdzisław,
 • Dubiński Krystian,
 • Gąska Jan,
 • Górska Zofia,
 • Górski Michał,
 • Górski Tadeusz,
 • Guberska Stanisława,
 • Jedynak Cezary,
 • Kędziorek Dariusz,
 • Łysiak Tomasz,
 • Mazek Bolesław,
 • Niemiec Tadeusz,
 • Podsiadły Zdzisław,
 • Rosłaniec Henryk,
 • Szostak Danuta,
 • Trzciński Marek,
 • Wielgopolanin Stanisław,
 • Zawadka Stanisław,
 • Zawadka Wincenty,
 • Żołądek Andrzej.

Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy odbyła się 30 czerwca 1994 r. Na przewodniczącego Rady wybrano Tadeusza Górskiego, natomiast wiceprzewodniczącą została Stanisława Guberska. Funkcję Burmistrza ponownie powierzono Tomaszowi Łysiakowi, a jego zastępcą został Tadeusz Niemiec.

W styczniu 1995 r. nastąpiła zmiana na stanowisku burmistrza. W dniu 10 lutego Rada Miejska w Pilawie na Burmistrza Miasta i Gminy powołała Tadeusza Niemca. W tym samym roku Sekretarzem Miasta i Gminy Pilawa została Albina Łubian.