alt obrazka

W dniu 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory samorządowe w powojennej Polsce. Do Rady Miasta i Gminy Pilawa wybrani zostali:


 • Dąbrowski Zdzisław,
 • Bazan Bogdan,
 • Bylinka Mieczysław,
 • Dubiński Krystian,
 • Galas Zygmunt,
 • Górski Mieczysław,
 • Górski Tadeusz,
 • Guberska Stanisława,
 • Jałocha Witold,
 • Łysiak Tomasz,
 • Mikulski Andrzej,
 • Niemiec Tadeusz,
 • Robak Jarosław,
 • Rosłaniec Henryk,
 • Rychlewski Leszek,
 • Skorupka Roman,
 • Szuchnik Jan,
 • Trzciński Marek,
 • Zawadka Eugeniusz,
 • Zawadka Jerzy,
 • Zawadka Wincenty.

Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy odbyła się 6 czerwca 1990 r. Funkcja przewodniczącego Rady powierzona została Jarosławowi Robakowi.Burmistrzem Miasta i Gminy wybrany został Tomasz Łysiak, a jego zastępcą Tadeusz Niemiec. W marcu 1991 r. nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego rady. Funkcję tę objął Zdzisław Dąbrowski.