15 lutego 1983 roku zarząd OSP Puznówka z inicjatywy ówczesnego naczelnika i komendanta gminnego Henryka Rosłańca powołał Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Pierwsi adepci ślubowanie na sztandar złożyli 2 miesiące później. Od tamtej pory regularnie w szeregi MDP wstępują kolejni mieszkańcy Puznówki, Pilawy czy Niesadnej. Łącznie od powstania przez drużynę przewinęło się 147 młodych adeptów, z których wielu nadal pozostaje w szeregach OSP. W sobotę 8 lipca odbyła się uroczystość 40-lecia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Puznówce.