alt obrazka

Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową i modernizacją terenu wokół zbiornika wodnego wraz z odnowieniem pomnika bohaterów II wojny światowej w Pilawie. W niedzielę 2 czerwca 2024r. odbyło się oficjalnie otwarcie Parku Miejskiego po jego rewitalizacji.

Okolicznościowe spotkanie otworzyła Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie Pani Sylwia Zakrzewska. Po powitaniu zgromadzonych w parku gości, głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian. Wśród obecnych byli między innymi: Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Starosta Powiatu Garwolińskiego Iwona Kurowska, wykonawcy i inspektorzy robót, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pilawa, radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy.

W krótkim wystąpieniu burmistrz przypomniała historię miejscowego parku, działania samorządu w kierunku przejęcia terenu od PKP oraz kolejne inwestycje realizowane na terenie parku oraz w jego najbliższym otoczeniu. Zaznaczyła, że nową aranżację przygotowano tak, aby park służył nie tylko do wypoczynku i rekreacji, ale by był przestrzenią dla lokalnych wydarzeń kulturalna – artystycznych. Przypomniała, że w ramach realizacji tego zadania wymieniona została między innymi nawierzchnia chodników, które dodatkowo zostały poszerzone. Wymieniono balustrady i zamontowano nowy mostek na wysepkę, gdzie ustawiono charakterystyczną dla tego miejsca nową altanę. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych wykonano dodatkowe nasadzenia roślin i krzewów, ustawiono nowe ławki, kosze na śmieci oraz elementy zabawowe dla dzieci. Przeprowadzono remont oświetlenia parku, wraz z montażem monitoringu wizyjnego całego terenu.

W przestrzeni publicznej, na placu przed dworcem PKP zamontowany został również duży napis: PILAWA wraz z herbem miasta, jako symbol wzmacniający poczucie wspólnoty oraz lokalnej tożsamości. Zaznaczyła, że projekt rewitalizacji parku wykonano w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie”. Realizacja inwestycji w ponad 60% została sfinansowana środkami Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dofinansowanie stanowi kwotę 2 470 000,00 zł.

Po przemówieniach gości, w przyjemnych okolicznościach przyrody zgromadzeni wysłuchali koncertu pt. „Wielopokoleniowe przeboje polskiej piosenki” w wykonaniu zespołu AMBITUS. W ramach atrakcji dla najmłodszych przygotowano kreatywne animacje dla dzieci oraz tradycyjne malowanie buziek. Była słodka wata cukrowa, pamiątkowa krówka z logiem Miasta i Gminy Pilawa, a także pachnący popcorn, a wieczorem familijne kino na leżakach „Pies i kot”.

Niedzielne popołudnie w parkowym plenerze upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze. Było wesoło, gwarno i radośnie. Mamy nadzieję, że odtąd park będzie miejscem licznych spotkań integrujących naszą wspólnotę lokalną, które buduje więzi międzyludzkie, międzypokoleniowe, które daje wiele radości, a także możliwość przyjemnego i rodzinnego spędzania wolnego czasu.