alt obrazka

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilawa na lata 2024-2033


Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324), uchwałą Nr LXX.463.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilawa oraz uchwałą LXXIV.493.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilawa na lata 2024-2033, w tym trybu konsultacji.

ZAPRASZAM

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Miasta i Gminy Pilawa oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilawa na lata 2024-2033.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 1 lipca 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  • przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Pilawa, al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  • lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa w Biurze Obsługi Mieszkańca,
  • lub przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pilawa na lata 2024-2033 odbędzie się w formule spotkania online w dniu 18 lipca 2024 roku o godz. 12.00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 16 lipca 2024 roku klikając w poniższy link:

https://forms.office.com/e/TsKGggyTDq

Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.