alt obrazka

 OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 roku


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 roku.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 25 czerwca 2024 r. do dnia 2 sierpnia 2024 r. w postaci:

  • Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
  • Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem:
  • Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 17 lipca 2024 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/YpW8vcUkiG. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Formularz dostępny będzie:

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

https://forms.office.com/e/d8ECpMSxiJ

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 2 sierpnia 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy Pilawa.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pilawa.com.pl/ i stronie www.pilawa.com.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa, Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa:

  • formularz zgłaszania uwag,
  • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa do 2033 roku wraz z załącznikami.