alt obrazka


Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa uprzejmie informuje, że w okresie wakacyjnym będą prowadzone dyżury dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Pilawie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa. Rodzice dzieci zainteresowani dyżurem wakacyjnym, proszeni są o kontakt z właściwą placówką celem złożenia deklaracji, do dnia 14 czerwca 2024 roku.


Harmonogram dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

Termin dyżuru

Nazwa placówki sprawującej opiekę

Adres sprawowania opieki

Telefon

24czerwca - 26 lipca 2024 r.

Przedszkole Samorządowe w Pilawie

ul. Wojska Polskiego 4,08-440 Pilawa

25 6856135

29 lipca - 6 sierpnia 2024r.

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce

Puznówka 136, 08-440 Pilawa

25 6856102

518 872 832

7 sierpnia – 16 sierpnia 2024 r.

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Gocławiu

Gocław, ul. Szkolna 2, 08-440 Pilawa

25 6855857

19 sierpnia - 30 sierpnia 2024 r.

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Trąbkach

Trąbki, ul. Osadnicza 4, 08-440 Pilawa

25 6854890Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

Albina Łubian