alt obrazka

W dniu 7 maja 2024r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Pilawie kadencji 2024-2029.

Inauguracyjną Sesję IX kadencji rozpoczęła najstarsza wiekiem Radna Krystyna Pawłowska. Radna przywitała zgormadzonych nowo wybranych Radnych, Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Panią Albinę Łubian, Sekretarza Panią Monikę Śniegucką, Skarbnika Panią Justynę Szostak, Przewodniczącą Komisji Wyborczej w Pilawie Panią Annę Trzeciak, a także sołtysów i przewodniczących rad mieszkańców, kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych gminy, pracowników Urzędu oraz przybyłych gości.

Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie Pani Anna Trzeciak wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze. Po odczytaniu roty wybrani na nową kadencję Radni złożyli ślubowanie i objęli mandat Radnego Rady Miejskiej w Pilawie.

Zaświadczenie o wyborze Burmistrza odebrała również z rąk Pani Anny Trzeciak Burmistrz Pani Albina Łubian. Burmistrz złożyła stosowne ślubowanie, a w swoim przemówieniu złożyła podziękowania za oddane na jej osobę głosy, a także pogratulowała nowo wybranym Radnym.

W dalszej części posiedzenia nastąpił wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pilawie. W wyniku tajnego głosowania na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pilawie ponownie powołana została Radna Pani Dorota Niemiec-Jóźwicka, a funkcję Wiceprzewodniczącego objął Radny Pan Marcin Zawadka.

Kolejnym punktem obrad sesji było powołanie składów poszczególnych komisji Rady:

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Krzysztof Gawryś

Zastępca Przewodniczącego – Marek Saganek

Członek – Konrad Gano

Członek – Agnieszka Piętka

Członek - Radosław Wojno

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

Przewodniczący - Agnieszka Piętka

Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Gawryś

Członek – Tomasz Gałat

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

Przewodniczący -Marek Saganek

Zastępca Przewodniczącego -Marcin Zawadka

Członek – Marek Andrzejczyk

Członek – Dorota Niemiec-Jóźwicka

Członek – Krystyna Pawłowska

Członek – Radosław Parzyszek

Członek – Grzegorz Zakrzewski

Komisja Spraw Społecznych:

Przewodniczący – Tomasz Gałat

Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Paradowski

Członek – Anna Kędziorek

Członek – Krystyna Pawłowska

Członek – Radosław Parzyszek

Członek – Radosław Pyza

Członek – Grzegorz Zakrzewski

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego:

Przewodniczący – Marek Andrzejczyk

Zastępca Przewodniczącego – Konrad Gano

Członek – Anna Kędziorek

Członek – Jarosław Paradowski

Członek - Radosław Pyza

Członek – Radosław Wojno

Członek – Marcin Zawadka

Nowo wybranym Radnym gratulujemy i życzymy współdziałania na rzecz Miasta i Gminy Pilawa.