alt obrazka


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXIX Sesję Rady Miejskiej w Pilawie, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie.

Porządek obrad LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Pilawie:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2024-2037.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Pilawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Pilawa na lata 2023-2026.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Pilawie w kadencji 2018-2024.
 12. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Pilawie w kadencji 2018-2024.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z okresu kadencji 2018-2024.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka