alt obrazka

       W niedzielę 17 marca 2024r odbyły się uroczystości związane z obchodami 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji, w przededniu bitwy powstańczej stoczonej 18 marca 1863 roku w lesie pomiędzy Łucznicą a Natolinem odprawiona została okolicznościowa Msza św. polowa w intencji powstańców, którą sprawował ks. Kan. Krzysztof Samsel proboszcz parafii św. Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku. W trakcie nabożeństwa kapłan podkreślał udział społeczności lokalnej w bitwach w obronie Ojczyzny. Przypomniał, że powstanie było największym polskim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Złożyło się na nie około 1200 bitew i potyczek, a w walkach wzięło udział ponad 200 tysięcy powstańców z kosami i strzelbami przeciwko rosyjskim armatom i karabinom.

    Powagę wydarzenia podniosła obecność delegacji pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych Miasta i Gminy Pilawa, z terenu Miasta i Gminy Osieck oraz przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W uroczystości udział wzięli także Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak oraz Pani Iwona Kurowska Poseł na Sejm RP IX kadencji.

       Po zakończonej liturgii głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian, która w krótkim wystąpieniu zaznaczyła, że dzisiaj oddajemy hołd i szacunek tym, którzy oddali swoje życie za wolność naszego kraju. Pielęgnujemy pamięć o bohaterach, powstańcach, zwykłych ludziach, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. Przypomniała, że w walkach powstańczych w różnych częściach kraju zginęło około 30 tysięcy Polaków. Tutaj w zbiorowej mogile spoczywa 46 powstańców, którzy zginęli w bitwie, napadnięci znienacka przez Rosjan, w czasie odpoczynku. W naszej narodowej świadomości miejsca takie jak to, uświęcone krwią przodków są symbolami patriotycznej ofiarności i męczeństwa. Otaczamy je czcią i troskliwą opieką, pielęgnując tym samym pamięć o bohaterach – dodała.

              Na zakończenie uroczystości delegacje władz samorządowych, parlamentarzyści, młodzież szkolna, oraz strażacy złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem poległych Powstańców.