alt obrazka

Program Stypendialny Horyzonty, realizowany przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego oraz Fundację Rodziny Staraków, od lat wspiera młodych ludzi w ich edukacyjnej drodze. Dzięki temu wsparciu, uczniowie klas ósmych mają szansę kontynuować naukę w wybranych liceach i technikach w jednym z 8 miast w Polsce.

Do 31 marca trwa rekrutacja, a o stypendium mogą ubiegać się uczniowie kończący w tym roku szkołę podstawową. Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców oraz miesięczny dochód w rodzinach nie przekraczający 1900 złotych netto na osobę. Dodatkowo, wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 15 liceów i techników, z którymi Fundacja EFC współpracuje w 8 miastach.

Stypendium Horyzonty to nie tylko wsparcie finansowe, ale także możliwość mieszkania w bursie lub internacie, gdzie zapewniona jest wysoka jakość opieki, wyżywienia oraz warunki do nauki i rozwoju osobistego. Program pokrywa także koszty komunikacji miejskiej, zajęć językowych, wycieczek szkolnych oraz innych działań, które wspierają rozwój uczniów.

Więcej informacji na temat Programu Stypendialnego Horyzonty, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem regionalnym, panem Andrzejem Piękosiem pod adresem e-mail: apiekos@efc.edu.pl, lub numerem telefonu: +48 696 649 036.