alt obrazka

W niedzielę, 03.03.2024r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach odbyło się wydarzenie ukierunkowane na bezpieczeństwo osób starszych. Zajęcia zostały zorganizowane przez WORD Siedlce, Urząd Miasta i Gminy Pilawa oraz Komendę Powiatową w Garwolinie.

Wydarzenie miało na celu przypomnienie przepisów ruchu drogowego wszystkim seniorom poprzez przeprowadzone wykłady, prelekcje oraz testowe teoretyczne i praktyczne egzaminy na prawo jazdy pod okiem egzaminatorów WORD Siedlce.

Każdy uczestnik mógł przebadać się pod kątem swojej sprawności psychomotorycznej, która w sposób naturalny zmienia się w czasie naszego życia. Podczas prelekcji omówione zostały zagrożenia wynikające z nadużywania alkoholu przez kierowców i jego wpływu na zachowania uczestników ruchu drogowego.

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie od lat prowadzi działania ukierunkowane na bezpieczeństwo seniorów. Tym razem z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, WORD w Siedlcach i Policji powstał pomysł, aby profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym połączyć z praktycznym szkoleniem.

W ramach wspólnego projektu zaplanowano również zajęcia, podczas których policyjni profilaktycy będą docierać do seniorów z przekazem dotyczącym przeciwdziałania oszustwom i wyłudzeniom, których ofiarami są osoby starsze. - Dobrze wiemy, że pomimo wielu kampanii medialnych i różnorakich szkoleń wciąż zdarzają się osoby, które zmanipulowane przez przestępców  padają w ich sidła. Bezpieczeństwo seniorów to priorytet policyjnej profilaktyki, dlatego chcemy dać im kompleksową wiedzę nie tylko w zakresie ruchu drogowego, ale również innych zagrożeń – podkreśla Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie podinsp. Janusz Mularski.

Seniorzy otrzymali elementy odblaskowe, które przekazała Janina Ewa Orzełowska - członek zarządu Województwa Mazowieckiego.