alt obrazka

W poniedziałek, 5 lutego wystartowała kolejna edycja programu „Danie Wspólnych Chwil” przeznaczonego dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Można uzyskać w nim 8 tysięcy złotych (w postaci e-Kodu do Biedronki) na organizację spotkań dla seniorów.

„Danie Wspólnych Chwil” to projekt, który ma na celu przeciwdziałanie samotności osób starszych z terenów wiejskich i aktywizowanie lokalnej społeczności.

Najważniejsze informacje o programie:

  • III edycja programu będzie edycją całoroczną - trwającą od marca do grudnia 2024 r.
  • Fundacja Biedronki zapewnia środki na zakup produktów potrzebnych do organizacji spotkań dla seniorów, przekazując e-kody w wysokości 8000 zł do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka
  • Zadaniem kół gospodyń wiejskich jest organizacja spotkań dla samotnych seniorów z lokalnej społeczności - w czasie trwania edycji należy zorganizować min. 6 spotkań - każde w odstępie co najmniej 3 tygodni
  • Po każdym spotkaniu KGW wypełnia i przesyła Fundacji krótkie sprawozdanie (w formie online)
  • Fundacja zapewnia wsparcie w zakresie organizacji spotkań oraz w zakresie praktycznej wiedzy z zakresu żywienia seniorów

Istotne jest, by spotkania dla seniorów organizować cyklicznie oraz by były dla osób starszych nową okazją do wyjścia z domu (nie wolno więc łączyć ich z innymi imprezami).

Dla KGW biorących udział w programie przewidziane są dodatkowe aktywności:

  • spotkania z dietetyk programu o różnorodnej tematyce,
  • gadżety związane z programem, przydatne do organizacji spotkań,
  • scenariusze na spotkania,
  • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
  • dedykowana grupa na Facebook'u

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.daniewspolnychchwil.pl