alt obrazka

W sobotę 10 lutego br. o godz. 16:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie odbyło się uroczyste podpisanie umów na wsparcie jednostek OSP z powiatu garwolińskiego.

Rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP – do jednostek trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. 

Unijne środki pozwolą na zakup wozów strażackich dla OSP z całego województwa, a nasz powiat otrzymał ponad 11, 4 mln zł wsparcia.

Umowy z władzami Pilawy, Górzna, Garwolina, Miastkowa Kościelnego, Parysowa, Borowia, Łaskarzewa i Maciejowic podpisały członkinie zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięła również udział Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Jak podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska, UE od lat wspiera mazowieckich strażaków. – Przypomnę, że w poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze na wozy strażackie. To ważne wsparcie dla powiatu garwolińskiego. Są tu tereny zagrożone powodzią. W takich sytuacjach pomoc mieszkańcom niosą w pierwszej kolejności właśnie druhowie.

Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Dzięki temu nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami – zaznacza członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Odważne działania strażaków ochotników zasługują na wsparcie. Finansową pomoc otrzymujemy z Unii Europejskiej i dzięki temu możemy realizować jeden z największych programów wsparcia dla mazowieckich OSP – zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP Pilawa jednostki, która działa na terenie z dużymi kompleksami leśnymi zajmującymi ponad 37% powierzchni gminy i 28% powiatu. Dodatkowo są tutaj rozległe tereny nieużytków rolnych, które wbrew istniejącym zakazom są często wypalane.

Samochód wyposażony będzie między innymi w sprzęt ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego, motopompy, piły spalinowe, agregat prądotwórczy i wiele innych szczegółowo wymienionych w specyfikacji. 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa

Całkowita wartość projektu: 1 775 909,73 zł

Dofinansowanie z UE: 1 509 523,27 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni wóz strażacki wzmocni OSP w Samorządkach. Dodatkowo w ramach projektu będzie prowadzona kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy Górzno.

Tytuł projektu: Wzmocnienie systemu reagowania i ratownictwa przez doposażenie OSP w Samorządkach

Beneficjent: Gmina Górzno

Całkowita wartość projektu: 1 633 520,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 388 492,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem trafi też do OSP w Rudzie Talubskiej – jednostki, której działania obejmują m.in. obszar NATURA 2000.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Rudzie Talubskiej

Beneficjent: Gmina Garwolin

Całkowita wartość projektu: 1 945 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 653 250,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni wóz ratowniczo-gaśniczy ze specjalistycznym wyposażeniem zasili flotę OSP Łaskarzew. Ponadto zaplanowano działania edukacyjne dla mieszkańców na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Łaskarzew w Mieście Łaskarzew

Beneficjent: Miasto Łaskarzew

Całkowita wartość projektu: 1 664 693,72 zł

Dofinansowanie z UE: 1 414 989,66 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy wóz strażacki trafi również do jednostki OSP Maciejowice. Z kolei do mieszkańców gminy zostanie skierowana akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw ekologicznych.

Tytuł projektu: Wsparcie dla OSP z Gminy Maciejowice

Beneficjent: Gmina Maciejowice

Całkowita wartość projektu: 1 485 499,97 zł

Dofinansowanie z UE: 1 262 674,97 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Projekt obejmuje zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zwoli oraz kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Zwoli oraz kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Miastków Kościelny

Beneficjent: Gmina Miastków Kościelny

Całkowita wartość projektu: 1 646 729,33 zł

Dofinansowanie z UE: 1 399 719,92 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Parysowie otrzyma średni wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Do mieszkańców gminy zostaną skierowane działania edukacyjne uświadamiające, jak ważna jest ekologia i troska o środowisko.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie

Beneficjent: Gmina Parysów

Całkowita wartość projektu: 1 507 980,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 281 783,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim zostanie zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla OSP w Borowiu. Dodatkowo w gminie jest planowana kampania ekologiczna.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie

Beneficjent: Gmina Borowie

Całkowita wartość projektu: 1 802 885,10 zł

Dofinansowanie z UE: 1 532 452,33 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Spotkanie uświetniła prelekcja eksperta Komisji Europejskiej – Damiana Flisaka, a także sceniczne czytanie fragmentów „Konstytucji dla Europy” według scenariusza Olgierda Łukaszewicza.

Dziękujemy serdecznie za wsparcie! 

Partnerami wydarzenia byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.