alt obrazka

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Miasto i Gmina Pilawa w ramach programów otrzymała łącznie 785 810,05 zł!

„Mazowsze dla sportu 2024” - 226 724 zł!

Złożony wniosek dotyczy modernizacji wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana nawierzchni, montaż nowych urządzeń i modernizacja trybun co pozwoli na lepsze i co ważne bezpieczniejsze korzystanie ze zmodernizowanej infrastruktury. To ważny element budowy zdrowszej, bardziej aktywnej i zintegrowanej społeczności.

„OSP-edycja 2024” - 40 000zł!

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Otrzymane wsparcie umożliwi zakup sprzętu specjalistycznego, odzieży ochrony indywidualnej strażaków oraz mundurów wyjściowych.

„Mazowieckie strażnice OSP” – otrzymaliśmy 40 000 zł na modernizację strażnicy w miejscowości Gocław!

Dzięki przeprowadzonej modernizacji powstanie nowe pomieszczenie, w którym znajdować się będą dwie toalety w podziale na męską oraz damską z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

„Mazowsze dla czystego powietrza” - 199 986 zł!

Złożony wniosek dotyczy zakupu pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa. Główne zadania pojazdu obejmują usuwanie z nawierzchni dróg, chodników oraz innych powierzchni miejskich skutków zanieczyszczeń wykorzystując technologię czyszczenia na mokro. Pojazd ma pomóc w utrzymaniu estetyki miasta oraz poprawie jakości życia mieszkańców.

„Mazowsze dla sołectw 2024” - 30 000zł z czego:

  • 15 000 zł zostanie przeznaczone na zakup reprezentacyjnych strojów oraz doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Żelazna.

Mieszkańcy Żelaznej niezależnie od wieku aktywnie angażują się we wszystkie organizowane w gminie wydarzenia. Planowany do realizacji zakres zadania zwiększy integrację lokalnej społeczności i podwyższy standard organizowanych spotkań i wydarzeń społeczno-kulturalnych.

  • Drugie 15 000 zł na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gocław.

Celem zadania jest wymiana stolarki okiennej w budynku. Zmodernizowany budynek przyczyni się do zwiększenia dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz potencjału mieszkańców w planowaniu i organizowaniu różnego rodzaju uroczystości, wydarzeń i atrakcji.

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” - 200 000 zł!

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zadanie - Etap 2 budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka, w tym przeprowadzenie wszelkich prac wykończeniowych oraz zgłoszenie zakończenia budowy.

Świetlica wiejska umożliwi mieszkańcom przeprowadzanie zebrań wiejskich, spotkań ważnych dla lokalnej społeczności oraz organizację imprez o dowolnej porze roku i w dowolnym terminie niezależnie od warunków pogodowych.

„Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” - 10 000 zł!

W ramach zadania przeprowadzonych zostanie bezpłatnie 10 zabiegów sterylizacji suk, 17 zabiegów sterylizacji kotek, 5 zabiegów kastracji psów i 11 zabiegów kastracji kotów wraz z opieką weterynaryjną po zabiegu oraz czipowaniem wraz z wprowadzeniem do systemu identyfikacji zwierząt.

„Mazowsze dla Seniorów” - 39 100,05 zł!

Pieniądze zostaną wykorzystane w ramach zadania „Aktywna integracja senioralna”. Organizacja wspólnego wyjazdu dla grupy 50 seniorów przyczyni się do większej integracji, możliwości omówienia wspólnych spraw w większym gronie, a w szczególności do rozwoju i wzmocnienia działalności Miejsko-Gminnej Rady Seniorów.

Wszystkie otrzymane dofinansowania są ogromnym wsparciem dla rozwoju Miasta i Gminy Pilawa. Dzięki nim będziemy mogli realizować kolejne zadania dla poprawy życia naszych Mieszkańców.

Za przyznane wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy!