alt obrazka

Miasto i Gmina Pilawa otrzymała pozytywną ocenę wniosku pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Pilawa .

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wysokość przyznanego dofinansowania to: 849 969,17 , a łączna wartość projektu wyniesie 904 222,20 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz infrastruktury teleinformatycznej poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa.

W ramach projektu Gmina planuje podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie poprzez zakup potrzebnych urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne. Planuje się również opracowanie dokumentacji cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie niezbędnych audytów (SZBI, KRI) oraz szkolenie dla pracowników podnoszące ich kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo jest niezwykle istotne z punktu widzenia każdej organizacji. Urzędy operują dziś na niezliczonej ilości danych. Niemal niemożliwe jest funkcjonowanie bez procedur związanych z cyberbezpieczeństwem. Realizacja projektu pozwoli nam na zabezpieczenie punktów wrażliwych naszej sieci oraz pozwoli skutecznie wzmocnić cyfrową odporność na zagrożenia.