alt obrazka

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku o stwierdzeniu
BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
pochodzącej z wodociągu publicznego w OsieckuW dniu 17 listopada 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Osiecku ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii grupy coli - sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 17.11.2023 r.
W zbadanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli.
W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
  3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  4. Woda może być wykorzystywana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i celów sanitarnych, tj. spłukiwania WC.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku nakazał doprowadzić jakość wody do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Administrator wodociągu został także zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę.


Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.