naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Kontakt
Inwestycje zrealizowane

[Rozmiar:

Trwa aktualizacja...

Rok 2018

img[Rozmiar:0bajtów][Rozmiar:0bajtów]
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa.” W ramach zadania wykonana została kompleksowa termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu oraz budynku OSP w Puznówce. Ściany budynków zostały ocieplone, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zmodernizowano instalacje c.o. i c.w.u., wymieniono instalację elektryczną oraz zamontowano instalacje fotowoltaiki na budynkach szkolnych. Dodatkowo w budynku OSP w Puznówce wykonana została pompa ciepła do ogrzewania budynku.

 • ogólna wartość zadania: 4.821.818,43 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Pilawie.” W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej 333,50 mb oraz sieci kanalizacyjnej 122,50 mb. w ul. Konwaliowej.

 • ogólna wartość zadania: 174.502,48 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ramach przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego w m. Pilawa.” W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – rowerowy na ul. Kardynała Wyszyńskiego w Pilawie wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego - długość odcinka 630 mb.

 • ogólna wartość zadania: 257.669,52 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie.” W ramach zadania wykonano zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 805, drogę i plac przy Urzędzie Miasta z montażem i uruchomieniem kompletnej fontanny systemu Dry Plaza. Wybudowano przyłącze wody i kanał deszczowy. Zagospodarowano teren poprzez budowę chodników i dojść, tablic informacyjnych, stojaka rowerowego oraz ławek na murku granitowym. Ponadto wykonano instalację elektryczną wraz z oświetleniem terenu oraz nasadzenia drzew i krzewów.

 • ogólna wartość zadania: 733.203,88 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa drogi gminnej w Jaźwinach.”

 • ogólna wartość zadania: 145.103,71 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa wodociągu w Pilawie.” W ramach zadania wykonane została sieć wodociągowa o długości 500 mb w ul. Dębowej oraz odcinki sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej i Akacjowej.

 • ogólna wartość zadania: 122.879,87 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa sieci kanalizacyjnej do Osiedla Jednostki Wojskowej.” W ramach zadania wykonane zostało 1075 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Dębowej do osiedla wojska polskiego oraz odcinki kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej i Akacjowej.

 • ogólna wartość zadania: 771.792,11 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka.”

 • ogólna wartość zadania: 733.203,88 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Pilawie.” Przedmiotem zadania jest wykonanie robót remontowo – budowlanych związanych z utworzeniem Klubu „Senior+” w Pilawie przy ul. Letniskowej. W zakres prac wchodzi m.in. remont dachu, elewacja budynku, remont pomieszczeń wewnętrznych, instalacje: wod-kan, gazowe, c.o. wraz z kotłownią, oraz zakup wyposażenia (artykuły agd, meble itp.)

 • ogólna wartość zadania: 306.869,27 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa Al. Owocowej w miejscowości Trąbki.” Na ul. Aleja Owocowa wykonana zostanie nawierzchnia konstrukcyjna drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej. Długość przebudowywanej ul. Aleja Owocowa wynosi L= 500 m.

 • ogólna wartość zadania: 628.262,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy.” W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane związane z wykonaniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Łucznica. W zakres prac wchodzi m.in. wykonanie robót ziemnych, stan zerowy – fundamenty, kanalizacja podposadzkowa, posadzka na gruncie, stan surowy – roboty żelbetowe, roboty murowe, dach (konstrukcja i pokrycie) i stolarka/ ślusarka zewnętrzna.

 • ogólna wartość zadania: 449.173,82 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564”.W ramach zadania odbudowane zostanie 375 mb kanalizacji deszczowej w ul. Miodowej oraz chodnik wraz ze zjazdami po stronie prawej.

 • ogólna wartość zadania: 583.404,18 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie.” Przedmiotem tej dwuletniej inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku usługowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie. Rozbudowa polega na powiększeniu budynku, stworzeniu przestrzeni pod dodatkowe funkcje i podniesieniu standardu funkcji istniejących. W budynku znajdzie miejsce sala widowiskowa, biblioteka, pracownie tematyczne, kręgielnia, pizzeria oraz łazienki, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz magazynowe. Poza budynkiem na terenie działki wykonano infrastrukturę towarzyszącą - parkingi, dojścia i dojazdy, przyłącza mediów, oświetlenie terenu, zieleń, wjazd z drogi publicznej.

 • ogólna wartość zadania: 8.969.665,44 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa boiska sportowego przy PSP w Puznówce. ” W ramach zadania wykonany został drenaż boiska, roboty ziemne, obrzeża oraz nawierzchnia trawiasta.

 • ogólna wartość zadania: 127.305,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niesadna.”W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na podbudowie tłuczniowej na odcinku drogi gminnej o długości 675 mb.

 • ogólna wartość zadania: 329.028,08 zł
 • kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: 48.000 zł


 • Rok 2017

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Modernizacja dróg w Gminie Pilawa – Przebudowa ul. Granicznej w Trąbkach” - zadanie obejmowało przebudowę ul. Granicznej w Trąbkach oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – odcinki, przejścia przez ul. Graniczną. Wykonano położenia nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącym odcinku oraz wykonano nową nawierzchnię na odcinku od cmentarza do ul. Polnej o łącznej długości 627 mb wraz z modernizacją i budową chodnika na tym samym odcinku.

 • ogólna wartość zadania: 1.317.666,03 zł
 • kwota dofinansowania z PROW 2014-2020 – 63,63 % kosztów kwalifikowanych


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Modernizacja dróg w Gminie Pilawa – Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pilawie” - zadanie obejmowało przebudowę ul. Wojska Polskiego w Pilawie z wykonaniem odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykonano nową nawierzchnię na istniejącym odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Wyszyńskiego oraz wykonano nowy poszerzony odcinek od ul. Wyszyńskiego do granicy Miasta, o łącznej długości 950 mb. W ramach zadania wybudowano również chodnik oraz zatoki postojowe na odcinku od ul. Wyszyńskiego do końca zabudowy.

 • ogólna wartość zadania: 564.257,57 zł
 • kwota dofinansowania z PROW 2014-2020 – 63,63 % kosztów kwalifikowanych


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Trąbkach” - w ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni trawy syntetycznej wraz z polami gier w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówkę wraz z drenażem odprowadzającym wodę do 2 zbiorników retencyjno – chłonnych. Boisko ogrodzone piłkochwytami o wysokości 6 m wykonanymi z siatki polipropylenowej. Całe boisko oświetlone z 6 masztów oświetleniowych. Oprócz boiska wielofunkcyjnego wykonano skocznię do skoku w dal z bieżnią poliuretanową oraz ciągi komunikacyjne z kostki betonowej. Na terenie boiska zamontowano również 90 szt. siedzisk stadionowych z oparciem. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 • ogólna wartość zadania: 561.379,49 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej Gocław – Kalonka o długości 380 mb” - w ramach zadania realizowano ostatni odcinek nieutwardzonej drogi łączącego miejscowość Gocław z Kalonką, w rejonie mostu na kanale Puznowskim. W ramach zadania wykonano podbudowa z kruszywa łamanego z nawierzchnią bitumiczną oraz przepustem odwadniającym pod drogą.

 • ogólna wartość zadania: 335.000 zł
 • kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: 48.000 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej w Jaźwinach” - w ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku drogi gminnej Jaźwiny Smugi o długości 451 mb.

 • ogólna wartość zadania: 206.713,76 zł
 • kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych: 48.000 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa wodociągu w miejscowości Niesadna” - w ramach zadania wykonany został odcinek sieci wodociągowej o długości 1400 mb. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 • ogólna wartość zadania: 142.143,31 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa” - w ramach zadania wybudowano scatepark z wyposażeniem o powierzchni 450 m2, boiska do piłki plażowej z piłkochwytami oraz stołem do gry w tenisa stołowego i stolikiem do gry w szachy.

 • ogólna wartość zadania: 354.064,66 zł
 • kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 52.871,40 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa chodnika przy PSP w Pilawie” - w ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny od ul. Letniskowej do budynku szkoły. Nawierzchnia utwardzona o łącznej powierzchni 466m2. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 • ogólna wartość zadania: 64.256,43 zł


 • Rok 2016

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa drogi gminnej Nr 131029W w m. Jaźwiny” - Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej na dł. 320 mb. Operacja dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 • ogólna wartość zadania: 86.188,37 zł
 • kwota dofinansowania z UM (FOGR): 42.544,18 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe (dla OSP Pilawa)” - W ramach zadania zakupiono nowy samochód pożarniczy typu ciężkiego marki MAN Typ TM/L.2007.46.010(4x4) wraz z wyposażeniem za kwotę 918 810,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 229.702,00 zł. Z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wniosek Burmistrza, OSP otrzymała 200 000 zł z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

 • ogólna wartość zadania: 918.810,00 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 229.702,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa I etapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w m. Trąbki” - W ramach inwestycji wybudowano budynek z 11 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 243,21 m2 wraz pomieszczeniami technicznymi. Zagospodarowano teren, poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej, parkingu z oświetleniem terenu. Dla wszystkich lokali zbudowano pomieszczenia gospodarcze o wymiarach 1,8 x 2,6m każdy.

 • ogólna wartość zadania: 927.672,64 zł
 • dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego: 248.218,22 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pilawie” - Głównym celem zadania było zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz mieszkańców gminy wraz z rozbudową infrastruktury sportowej, a tym samym stworzenie mieszkańcom możliwości zagospodarowania czasu wolnego i integrację środowiska lokalnego. W ramach zadania wykonano: zagospodarowanie terenu, zakupiono i zamontowano elementy infrastruktury terenowej tj. gry terenowo – edukacyjne szt 12, zegar fenologiczny wraz z dokonaniem nasadzeń drzew i krzewów.

 • ogólna wartość zadania: 85.143,65 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 52 871,40 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pilawie – część II Plac z elementami sprawnościowymi w ramach operacji Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa” - W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przy szkołach z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej oraz alejek z kostki brukowej. Zamontowano przyrządy sprawnościowe i zabawowe m.in. bramę Crossfitową, zestawy sprawnościowe Klementyna, Tekla, Sześcian i Piramida. Wybudowano bieżnię 60 metrową z nawierzchnią poliuretanową wraz ze skocznią do skoku w dal.

 • ogólna wartość zadania: 384.211,46 zł
 • kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 90.405,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie” - Inwestycja obejmowała budowę budynku o pow. użytkowej 280 m2 z szatniami, zapleczem sanitarnym i prysznicami dla zawodników, pomieszczeniem dla sędziów oraz magazynkami na sprzęt sportowy, sanitariatami dla publiczności oraz przyłączami elektrycznym i wod-kan. Nad budynkiem wykonano zadaszone trybuny oraz kabinę spikerki. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych.

 • ogólna wartość zadania: 892.513,67 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Odbudowa ul. Kombatanckiej w miejscowości Pilawa od km 0+000 do km 0 + 350 o długości 0,350 km” - Wykonano modernizację ulicy polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, ścieków przykrawężnikowych, wymianie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową oraz regulację studzienek kanalizacji ściekowej i deszczowej.

 • ogólna wartość zadania: 408.393,57 zł
 • kwota dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 317.844,75 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Odbudowa ul. Słonecznej w miejscowości Pilawa od km 0+160 do km 1 + 468,41 o długości 1 308,41 mb” - Wykonano przebudowę ulicy polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ścieków przykrawężnikowych, wymianie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową. W ramach inwestycji wykonano również zatokę parkingową przy SPZOZ oraz w celu poprawy bezpieczeństwa wykonano wyniesiono skrzyżowanie ulic Słonecznej i Krynickich wraz z przejściami dla pieszych.

 • ogólna wartość zadania: 1.390.479,84 zł
 • kwota dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 971.839,00 zł


 • [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa Placu zabaw w Pilawie w ramach operacji Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa” - W ramach inwestycji zmieniono nawierzchnię placu z piaskowej na syntetyczną nawierzchnię bezpieczną na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Zamontowano 7 nowych zabawek i 4 urządzenia sprawnościowe wraz z renowacją dotychczasowych elementów placu zabaw. Wykonano ponadto alejki z kostki brukowej wraz z nasadzeniami krzewów.

 • ogólna wartość zadania: 354.055,20 zł
 • kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 83.309,00 zł


 • Rok 2015

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej w miejscowościach: Trąbki, Lipówki, Puznówka.” - Zadanie miało na celu nadanie walorów turystyczno-rekreacyjnych, przyrodniczych i użytkowych terenom wokół zdewastowanych akwenów zlokalizowanych w centralnych miejscach Trąbek, Lipówek i Puznówki. W ramach projektu wykonano utwardzenie i umocnienie brzegów wokół istniejących zbiorników wodnych. Wykonano place i ścieżki wraz z elementami małej architektury, tablice informacyjne oraz dokonano nasadzeń zieleni i ogrodzenia terenu. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dz.313,322,323 (Odnowa i Rozwój Wsi)

 • ogólna wartość zadania: 451.704,60 zł
 • kwota dofinansowania: 172.474 zł


 • [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach.” Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Lipówek o łącznej długości 5,6 km. Wybudowano również dwie przepompownie ścieków.

 • ogólna wartość zadania: 1.814.509,61 zł
 • kwota dofinansowania: 1.067.125 zł


 • [Rozmiar:
  „Rozwój społeczno ? gospodarczy gminy Pilawa poprzez rozbudowę gminnej infrastruktury wodno ? kanalizacyjnej ? Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trąbki i Wygoda. ” - W ramach zadania uzyskano refinansowanie zmodernizowanej w latach 2008-2010 oczyszczalni ścieków w Pilawie oraz przebudowanego w latach 2012-2014 wodociągu w ul. Wojska Polskiego w Pilawie oraz dokończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w miejscowości Trąbki i Wygoda o łącznej długości 7,456 km -4,524km sieci grawitacyjnej O200, 2,932 km sieci tłocznej wraz z 4 przepompowniami strefowymi i 2 przydomowymi. Wybudowano również 0,509 przyłączy w pasach drogowych O160. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, priorytet 4 działanie 4.1 (oczyszczanie ścieków).

 • ogólna wartość zadania: 7.828.938,82 zł
 • kwota dofinansowania: 3.191.754,67 zł


 • [Rozmiar:
  „Projekt pn. Energia słoneczna przyszłością Mazowsza. ?Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej, polegającej na zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i publicznych położonych na terenie gmin: Pilawa, Borowie oraz Parafii w Trąbkach.” - Współfinansowany z UE w ramach Priorytetu IV ?Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka?, Działania 4.3 ?Ochrona powietrza, energetyka? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ? 2013.? W ramach zadania zaprojektowano i wykonano 571 instalacji solarnych, w tym 250 w gminie Pilawa.

 • ogólna wartość Projektu: 5.631.763,90 zł
 • kwota dofinansowania: 3.543.305,50


 • [Rozmiar:
  „Rewitalizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w celu poprawy edukacji kulturalnej i społecznej (etap I Strażnica OSP)” - Prace trwały od września 2014 roku. W ramach zadania wykonano: garaż 2 stanowiskowy, pomieszczenia socjalne dla strażaków wraz z sanitariatami i szatnią. Nad pomieszczeniem strażnicy wykonano poddasze użytkowe wraz z sanitariatami oraz wyremontowano istniejącą wieżę. Na zewnątrz wykonano 2 pomieszczenia gospodarcze oraz zagospodarowano i utwardzono teren przy strażnicy.

 • ogólna wartość Projektu: 1.344.322,19 zł

 • [Rozmiar:
  „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej na terenie miejscowości Trąbki” - W ramach zadania wykonano: zakupiono i zamontowano elementy infrastruktury terenowej ? gry planszowe ? 9 szt. i zegar fenologiczny, wybudowano wiatę drewniana wyposażoną w stoły oraz ławy, dokonano nasadzeń drzew i krzewów, zakupiono i zamontowano tabliczki informacyjne - tablice gatunkowe opisujące poszczególne drzewa ? 12 szt.

 • Ogólna wartość robót: 101.085 zł w tym: środki z funduszu sołeckiego ? 21.682 zł, środki z WFOŚiGW ? 51.632,86 zł

 • [Rozmiar:
  „Zakup samochodu dla OSP Puznówka” - W ramach zadania zakupiono: używany średni samochód ratowniczo ? gaśniczy (GBA), Marka samochodu: IVECO, Typ: EUROCARGO 130E23.

 • ogólna wartość Projektu: 110.000,00 zł.


 • Rok 2014

  [Rozmiar:0bajtów]
  „Przebudowa ulic Pilawy - ul. Krynickich” - wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej dł. 519 mb oraz chodnika po obu stronach ulicy.

 • ogólna wartość zadania: 457.577,63 zł


 • [Rozmiar:
  „Przebudowa chodnika w ul. Wojska Polskiego wraz z wymianą wodociągu w Pilawie” - wykonanie ? wymiana wodociągu dł. 200 mb oraz wykonanie chodnika 463 m2.

 • ogólna wartość zadania: 214.911,55 zł.


 • [Rozmiar:
  „Przebudowa ogrodzenia stadionu sportowego w Pilawie” - operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Umowę o dofinansowaniu operacji podpisano 24 marca 2014 r. Projekt obejmuje budowę ogrodzenia o długości 432,7 mb.

 • ogólna wartość Projektu: 130.171,24 zł.
 • kwota dofinansowania: 47.000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Urządzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Lipówki” - operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Umowę o dofinansowaniu operacji podpisano 18.09.2013 r. Przedmiotem operacji jest budowa placu zabaw wraz z nasadzeniem roślin. Na terenie placu zabaw zamontowany zostanie sprzęt rekreacyjny , pozwalający na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych tj.: zestaw wielofunkcyjny IKAR, karuzela czteroramienna, huśtawka wahadłowa podwójna, piaskownica betonowa- okrągła, betonowy stół do ping-ponga, huśtawka ważka, ławki parkowe- 2 szt.

 • ogólna wartość Projektu: 44.358,00 zł.
 • kwota dofinansowania: 25.000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Żelaznej- plac zabaw” - operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Umowę o dofinansowaniu operacji podpisano 18.09.2013 r. Projekt obejmuje : budowę ogrodzenia z siatki, dł. 103 mb + brama+ furtka, wykonanie trawników, wyposażenie placu zabaw : zestaw do zjeżdżania, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela czteroramienna, ławki z oparciem- 4szt.

 • ogólna wartość Projektu: 31.975,81 zł.
 • kwota dofinansowania: 20.870,11 zł.


 • [Rozmiar:
  „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka” - Projekt dofinansowany w ramach działania 313,322,323 ?Odnowa i rozwój wsi? objętego PROW na lata 2007-2013 . W ramach projektu budynek zostanie rozbudowany o 27,296 m2. W części dobudowanej będą znajdowały się: sanitariaty, szatnia i wiatrołap. Część istniejąca zostanie zmodernizowana. Projekt zakłada wykonanie instalacji wod.-kan. , instalacji elektrycznej ,termomodernizację ścian zewnętrznych, wymianę dachu i okien, zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw. Realizacja operacji w latach 2013-2014.

 • ogólna wartość Projektu(Etap I + II): 453.714,57 zł.
 • kwota dofinansowania: 285.160,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach” - operacja dofinansowana w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013. Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej : PCV fi200 2,8 km, PEO90- 821 mb, urządzenia kanalizacyjne fi150 ? 241,5 + 99,00 mb. Realizacja operacji w latach 2014-2015.

 • ogólna wartość Projektu: 1.871.821,84 zł.
 • kwota dofinansowania: 1.141.354,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Pilawa” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 . Realizacja Projektu w dwóch etapach : Etap I -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Puznówce - realizacja w 2013 r. , ETAP II ? Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Pilawie ? realizacja w 2014 r.

 • ogólna wartość Projektu: 967.828,40 zł.
 • kwota dofinansowania: 423.648,57 zł.


 • [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach- cz. zachodnia z miejscowością Wygoda” - operacja dofinansowana w ramach działania 321?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013. Realizacja operacji w latach 2013- 2014.

 • ogólna wartość Projektu: 2.015.428,35 zł.
 • kwota dofinansowania: 944.457,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 131043 W w miejscowości Pilawa, ul. M. Konopnickiej” - operacja dofinansowana z Budżetu Państwa- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Przebudowa ulicy na dł. 480 m: położenie nawierzchni asfaltowej, chodników z kostki betonowej po obu stronach ulicy wraz z kanalizacją deszczową.

 • ogólna wartość Projektu: 682.240,39 zł.
 • kwota dofinansowania: 400.000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi Gocław-Kalonka” - wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznej na dł. 320 mb. Operacja dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ? Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 • ogólna wartość Projektu: 133.211,23 zł.
 • kwota dofinansowania: 74.000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy SPZOZ i stacji PKP w Pilawie” - projekt obejmował: utwardzenie terenu przy SPZOZ, zieleń, ławki, kosze na śmieci oraz teren przy stacji PKP :wymiana wiaty przystankowej ,utwardzenie nawierzchni, zieleń.

  Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 • ogólna wartość inwestycji: 147.911,24 zł.
 • kwota dofinansowania: 95.056,00 zł.


 • Rok 2013

  [Rozmiar:
  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gocław”

 • ogólna wartość inwestycji 25 400,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Niesadna i Łucznica” - etap Niesadna

 • ogólna wartość inwestycji 184 131,37 zł.


 • [Rozmiar:
  „Modernizacja i wyposażenie świetlicy w MGOK wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w: Niesadnej, Żelaznej i Gocławiu”

 • ogólna wartość inwestycji 63 001,83 zł.


 • [Rozmiar:
  „Zakup mikrobusu 9 miejscowego przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych”

 • ogólna wartość inwestycji 108 990,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Pilawa” - I etap Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce
 • ogólna wartość inwestycji 377 363,13 zł.


 • [Rozmiar:
  „Wykup gruntu pod boisko sportowe w Trąbkach” - II transza 190 000,00 zł
 • ogólna wartość inwestycji 500 000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Wykup działki nr 158/2 w Pilawie” - II transza 100 000,00 zł
 • ogólna wartość inwestycji 399 999,99 zł.


 • [Rozmiar:
  „Przebudowa ul. Dobrej w Pilawie”
 • ogólna wartość inwestycji 15 999,84 zł.


 • Rok 2012

  [Rozmiar:
  „Modernizacja rowu odwadniającego w Pilawie”
 • ogólna wartość inwestycji 17 798,17 zł.


 • [Rozmiar:
  Wykonanie dokumentacji zadania pn.„Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów”
 • ogólna wartość inwestycji 9 989,60 zł.


 • [Rozmiar:
  „Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Trąbkach”
 • ogólna wartość inwestycji 19 311,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Pilawie”
 • ogólna wartość inwestycji 434 483,71 zł.


 • [Rozmiar:
  „Projekt rozbudowy budynku MGOK w Pilawie”
 • ogólna wartość inwestycji 150 120,40 zł.


 • [Rozmiar:
  Projekt „Nasze Przedszkole- wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Pilawa”realizowany w ramach Działania 9.1.1 POKL
 • ogólna wartość inwestycji 697 746,96 zł. (687 256,96 zł - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; 10 490 zł - wkład własny)


 • [Rozmiar:
  „Wykup działki nr 158/2 w Pilawie” - I transza 299 999,99 zł
 • ogólna wartość inwestycji 399 999,99 zł.


 • [Rozmiar:
  „Wykup gruntu pod boisko sportowe w Trąbkach” - I transza 310 000,00 zł
 • ogólna wartość inwestycji 500 000,00 zł.


 • [Rozmiar:
  „Budowa drogi w Lipówkach na działce 598”
 • ogólna wartość inwestycji 41 342,28 zł.


 • [Rozmiar:
  „Usuwanie płyt cementowo ? azbestowych z terenu gminy Pilawa”
 • ogólna wartość inwestycji 51 778,61 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 51 778,61 zł

 • [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi Gocław? Kalonka - 240 mb (położenie nawierzchni bitumicznej)
 • ogólna wartość inwestycji 115 270,14 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 40.000,00 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 75.270,14 zł

 • [Rozmiar:
  „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1314W Parysów ? Puznówka ? Jaźwiny - do drogi Nr 805 w m. Puznówka”- 448 mb ( ułożenie kostki brukowej)
 • ogólna wartość inwestycji 207 306,16 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 207 306,16 zł

 • [Rozmiar:
  „Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Niesadna i Łucznica ? Łucznica”? (wykonanie placu zabaw i boiska)
 • ogólna wartość inwestycji 241 053,42 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 101.527 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 139.526,42 zł

 • [Rozmiar:
  „Przebudowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem chodnika”? 167 mb
 • ogólna wartość inwestycji 98.900,00 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 98.900,00 zł

 • [Rozmiar:
  „Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego w Pilawie”
 • ogólna wartość inwestycji 127.185,58 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 127.185,58 zł

 • [Rozmiar:
  „Remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Gocławiu”
 • ogólna wartość inwestycji 59.429,87 zł

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 59.429,87 zł

 • [Rozmiar:
  „Rozbudowa Przedszkola w Pilawie” ? zadanie realizowane w latach 2010 - 2012
 • ogólna wartość inwestycji 3.733.755,81 zł

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa

 • [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki” realizacja 2011 r. i 2012 r.
 • ogólna wartość inwestycji 1.693.213,73 zł

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 1.032.447 zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 146.830 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa 513.936,73 zł

 • Rok 2011

  [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki” ? realizacja 2011 r. i 2012 r.
 • ogólna wartość inwestycji 1.693.213,73 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ? 1.032.447 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 513.936,73 zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ? 146.830 zł

 • [Rozmiar:
  „Poprawa funkcjonalności infrastruktury społeczno- kulturalno-rekreacyjnej w miejscowościach : Jaźwiny, Niesadna, Trąbki” projekt realizowany w latach: 2010- 2011 (rok 2011 ? remont świetlicy w Niesadnej)
 • ogólna wartość inwestycji 499.969,09 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ? 296.051 zł. ( w tym w roku 2010 ? kwota 114.208 zł., w roku 2011- 181.843 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 203.918,09 zł.

 • [Rozmiar:
  „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Gocław, Trąbki”- realizacja w latach 2010-2011 (rok 2011- remont świetlicy w miejscowości Gocław)
 • ogólna wartość inwestycji 559.150,06 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ? 334.365 zł. ( w tym w roku 2010 ? kwota 193.271 zł.( świetlica w Trąbkach), w roku 2011- 141.094 zł. ( świetlica w Gocławiu)
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 224.785,06 zł

 • [Rozmiar:
  „Rozbudowa Przedszkola w Pilawie”? zadanie realizowane w latach 2010 - 2012
 • ogólna wartość inwestycji 3.733.755,81 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? rok 2011 ? 1.770.000 zł

 • [Rozmiar:
  „Budowa kolektora burzowego w ul. Miodowej”
 • ogólna wartość inwestycji 130.000 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 130.000 zł

 • [Rozmiar:
  „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo- cementowych”
 • ogólna wartość inwestycji 50.000 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ? 50.000 zł

 • [Rozmiar:
  „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna” - zadanie realizowane w latach 2010-2011
 • ogólna wartość inwestycji 578.509,36 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Unia Europejska -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ? 355.025 zł. ( w tym w roku 2010 ? kwota 163.078 zł., w roku 2011- 191.947 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 223.484,36 zł

 • [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi w miejscowości Jaźwiny” ? 456 mb ( położenie nawierzchni bitumicznej)
 • ogólna wartość inwestycji 105.266,46 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ? 54.000,00 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 51.266,46 zł

 • [Rozmiar:
  LGD-„Odnowa wsi” - Modernizacja i wyposażenie świetlicy w MGOK w Pilawie, realizowany w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy w MGOK w Pilawie wraz z wyposażeniem świetlic w Niesadnej, Żelaznej, Gocławiu”
  Wartość prac dot. MGOK- 44.060,24 zł.
  [Rozmiar:
  „Likwidacja barier architektonicznych”
 • ogólna wartość inwestycji 130.700 zł.

 • Źródła finansowania :
 • Rezerwa celowa Ministerstwa Edukacji Narodowej - 68.821 zł
 • Budżet Miasta i Gminy Pilawa ? 61.879 zł

 • Rok 2010

  [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi gminnej ul. Szkolna - Gocław” - wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 428 mb.
 • ogólna wartość zadania 198.612,80 zł

 • Dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25.000 zł.
  [Rozmiar:
  „Poprawa funkcjonalności infrastruktury społeczno-kulturalno-rekreacyjnej w miejscowościach: Jaźwiny, Niesadna, Trąbki”
 • ogólna wartość zadania 499.969,09 zł

 • Realizacja w latach 2010-2011. W ramach zadania wykonano:
  Jaźwiny - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego,
  Niesadna - remont świetlicy- w trakcie realizacji - I etap
  Trąbki - zakupiono wyposażenie świetlicy.
  Dofinansowanie z działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w kwocie 294.523,00 zł.

  [Rozmiar:
  „Place Zabaw przy Szkole Podstawowej w Gocławiu i Trąbkach ”
 • ogólna wartość zadania 269.752,61 zł (Gocław - 129.912,54 zł, Trąbki - 139.840,07 zł)

 • Dofinansowanie z programu rządowego „Radosna szkoła” - 124.100 zł
  [Rozmiar:
  „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Gocław, Trąbki” - realizacja w latach 2010-2011
 • ogólna wartość zadania 559.150,06 zł

 • Wykonano I etap projektu - remont świetlicy w Trąbkach.
  Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, kwota dofinansowania 334.365 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna”
 • wartość zadania 578.509,36 zł

 • Realizacja w latach 2010-2011. Wykonano stan surowy zamknięty.
  Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, kwota dofinansowania 355.025 zł , Beneficjent - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie.
  [Rozmiar:
  „Zwodociągowanie stref inwestycyjnych w Pilawie” - II etap (przejście pod torami PKP)
 • wartość zadania 98.105,80 zł
 • [Rozmiar:
  „Przebudowa ulicy Granicznej w Lipówkach” - wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł.420 mb.
 • wartość zadania 178.066,49 zł
 • [Rozmiar:
  „Budowa drogi w Niesadnej-Przecince, przebudowa drogi w Puznówce do ul. Słonecznej” - wykonanie nawierzchni bitumicznej : Niesadna - Przecinka 320 mb, Puznówka - 70 mb.
 • wartość zadania (łącznie) 172.533,89 zł
 • [Rozmiar:
  „Budowa osiedla Wyszyńskiego w Pilawie” - wykonanie nawierzchni asfaltowych na ulicach: Mickiewicza- 456 mb, Sienkiewicza - 90 mb, Prusa - 80,50 mb, Tuwima - 87,50 mb, Krasickiego - 87,50 mb, trzy ciągi pieszo - jezdne z kostki betonowej o łącznej długości - 155,00 mb (przedłużenie ul.: Sempołowskiej, Piłsudskiego, łącznik pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Mickiewicza)
 • wartość zadania 1.015.221,48 zł
 • [Rozmiar:
  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ,Priorytet IX - Realizacja 01.IX. 2010 r. do 30.XI.2011 r.
 • ogólna wartość projektu 66.270 zł

 • Projekt realizowany jest w Publicznym Gimnazjum w Pilawie i Trąbkach.
  W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia:
  ICT - 24 godziny, przedmioty przyrodniczo-matematyczne - 18 godzin,
  języki obce - 24 godziny,
  wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - 18 godzin,
  zajęcia sportowo-wychowawcze - 36 godzin
  Zakup sprzętu do zajęć sportowych - łączna wartość przeprowadzonych zajęć(3 grupy) - 22.260 zł.

  [Rozmiar:
  „Rozbudowa Przedszkola w Pilawie”
 • wartość zadania 3.733.755,81 zł

 • Inwestycja realizowana w latach: 2010, 2011, 2012.
  2010r- fundamenty + ściany parteru.
  [Rozmiar:
  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilawie”
 • wartość zadania 5.138.071,13 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na zadanie - 2.867.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja i rozbudowa SP ZOZ w Pilawie”
 • wartość zadania 1.596.487,76 zł

 • Bank Ochrony środowiska kredyt z linii Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego - kredyt 1.000.000,00 zł

  Rok 2009

  [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trąbki, ul. Aleja Owocowa”
 • wartość zadania 274.778,33 zł

 • Dofinansowanie: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 40.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych”
 • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 59.998,34 zł
 • [Rozmiar:
  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilawie”
 • wartość zadania 5.138.071,13 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na zadanie - 2.867.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Rozbudowa Przedszkola w Pilawie - I etap Modernizacja kotłowni z termo-renowacją budynku przedszkola”
 • wartość zadania 296.759,33 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na zadanie - 200.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Moje Boisko Orlik 2012” Budowa Kompleksu Sportowego - Gocław, ul. Szkolna 2
 • wartość zadania 1.071.028,90 zł

 • Dofinansowanie:
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego - 333.000,00 zł
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (Budżet Państwa) - 333.000,00 zł
 • [Rozmiar:
  „Modernizacja i rozbudowa SP ZOZ w Pilawie”
 • wartość zadania 1.596.487,76 zł

 • Bank Ochrony środowiska kredyt z linii Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego - kredyt 1.000.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Wyposażenie oddziału przedszkolnego wraz z placem zabaw w PSP w Puznówce”
 • wartość zadania 235.747,15 zł

 • Dofinansowanie: Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza: Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych - dotacja 100.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Przebudowa drogi gminnej Gocław - Kalonka”
 • wartość zadania 224.971,22 zł

 • Dofinansowanie: Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza: Komponent C - Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej - dotacja 193.000,00 zł

  Rok 2008

  [Rozmiar:
  „Zwodociągowanie stref inwestycyjnych w Pilawie”
 • Dofinansowanie: Budżet Województwa Mazowieckiego: Komponent J - Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego - 500.000,00 zł
 • [Rozmiar:
  „Wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią w Pilawie”
 • wartość zadania 516.819,53 zł

 • Dofinansowanie:
 • Budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej - Komponent D - 30.000 zł
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2008 r. - 200.000,00 zł


 • [Rozmiar:
  „Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Puznówce”
 • wartość zadania 146.224,37 zł

 • Dofinansowanie: Budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych - 50.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja drogi w miejscowości Jaźwiny”
 • wartość zadania 253.460,64 zł

 • Dofinansowanie: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 50.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa dróg osiedlowych w Pilawie: ul. Mickiewicza - 320.6 m, ul. Słowackiego - 85 m. Krynickich - 70 m”
 • wartość zadania 579.503,33 zł

 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi polskiej - kredyt 463.600,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa dróg osiedlowych w Pilawie: ul. Piłsudskiego - 139 m, J. Słowackiego - 112 m”
 • wartość zadania 265.714,78 zł

 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi polskiej - kredyt 212.500,00 zł
  [Rozmiar:
  „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pilawa”
 • wartość zadania 588.500,00 zł


 • Dofinansowanie:
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja 100.000,00 zł, pożyczka 114.400,00 zł
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego - dotacja 120.000,00 zł
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - dotacja 104.100,00 zł
 • Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - dotacja 150.000,00 zł


 • [Rozmiar:
  „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo- cementowych”
 • Dotacja na zadanie - 84.992,65 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
 • [Rozmiar:
  „Mamy tylko jedną ziemię” - promowanie działań ekologicznych w szkołach
 • wartość zadania 30.000,00 zł

 • Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - program ekologiczny - 15.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilawie”
 • wartość zadania 5.138.071,13 zł

 • Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na zadanie - 1.000.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja i rozbudowa SP ZOZ w Pilawie”
 • wartość zadania 1.596.487,76 zł

 • Bank Ochrony środowiska kredyt z linii Banku Rozwoju Rady Europy(CEB) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) - kredyt 400.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Informatyczna Obsługa Spraw i Interesantów w Mieście i Gminie Pilawa”
 • wartość zadania 339.892,00 zł

 • Dofinansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 293.000,00 zł

  Rok 2007

  [Rozmiar:
  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda”
 • wartość zadania 244.204,08 zł

 • Dofinansowanie: Sektorowy Program Operacyjny „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa” - 161.443,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa ulic w Pilawie: 22 Lipca, Sempołowskiej, M. Kopernika”
 • wartość zadania 428.508,73 zł

 • Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - kredyt za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska - 342.800,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja i wyposażenie klubu sportowego w Wygodzie”
 • wartość zadania 130.439,78 zł

 • Dofinansowanie: Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza dotacja: Komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - 30.000 zł
  [Rozmiar:
  „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Pilawie”
 • wartość zadania 158.341,35 zł

 • Dofinansowanie: Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza dotacja: Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Placówek Oświatowych - 50.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa wodociągu we wsi Kalonka”
 • wartość zadania 883.775,48 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka - 670.000,00 zł
  Umorzenie pożyczek na łączną kwotę 608.602,50 zł
  [Rozmiar:
  „Zakup koparko-ładowarki”
 • wartość zadania 248.880,00 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka - 223.900,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa drogi gminnej w miejscowości Trąbki - ul. Aleja Owocowa”
 • wartość zadania 171.894,05 zł

 • Dofinansowanie: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 50.000,00 zł

  Rok 2006

  [Rozmiar:
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Pilawie”
 • wartość inwestycji 2.969.618,55 zł

 • Dofinansowanie: Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Priorytet III Działanie 3.1 Obszary wiejskie - 1.329.637,31 zł.
  [Rozmiar:
  „Modernizacja Parku w Pilawie”
 • wartość zadania 589.700,85 zł

 • Dofinansowanie: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa” - 326.216,00 zł
  [Rozmiar:
  „Plac zabaw dla dzieci”
 • wartość zadania 188.770,60 zł

 • Dofinansowanie: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa” - 123.784,00 zł
  [Rozmiar:
  „Wyposażenie Publicznego Gimnazjum w Pilawie”
 • wartość zadania 90.004,77 zł

 • Dofinansowanie: Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacje: Komponent B - Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na terenach wiejskich - 45.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łucznica”
 • wartość zadania 215.283,85 zł

 • Dofinansowanie: Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacje: Komponent C - Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - 124.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja i wyposażenie klubu sportowego w Puznówce”
 • wartość zadania 73.326,31 zł

 • Dofinansowanie: Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacje: Komponent D - Wieloletni Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej - 51.350,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trąbki. Wygoda, Pilawa: ul. Baczyńskiego, Letniskowa, M. Konopnickiej”
 • wartość zadania 152.199,37 zł

 • Dofinansowanie: Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacje: Komponent E - Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę, Budowa wodociągów na terenach wiejskich - 136.979,00 zł
  [Rozmiar:
  „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipówkach wraz z budową sieci wodociągowej”
 • wartość zadania 1.422.510,29 zł

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka - 941.021,00 zł
  [Rozmiar:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej”
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - umorzenie pożyczki - 50.600,00 zł
 • [Rozmiar:
  „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Pilawie”
 • wartość zadania 738.848,78 zł

 • Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - kredyt za pośrednictwem Banku Gospodarki Żywnościowej - 475.000,00 zł
  [Rozmiar:
  „Przebudowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowości Gocław”
 • wartość zadania 454.602,46 zł

 • Dofinansowanie:
 • Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 75.000,00 zł
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - kredyt za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska - 295.000,00 zł
 • [Rozmiar:
  „Budowa chodnika w Trąbkach”
 • wartość zadania 133.878,94 zł

 • Dofinansowanie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich - 48.598,53 zł

  Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
  Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10; fax: 25 685 60 83
  Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
  Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
  Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
  Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
  Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


  © 2019 Urząd Miasta i Gminy Pilawa